Zabytkowa Szkoła we Wrząsowicach uratowana. Co dalej?


 

Mieszkańcy Wrząsowic w wyniku konsultacji, stosunkiem głosów 264 do 109 opowiedzieli się za uratowaniem budynku i przekazaniem go na cele społeczne. 25 czerwca 2015 na prośbę Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z władzami gminy, poświęcone temu tematowi.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy oraz osoby reprezentujące mieszkańców. Ze strony gminy byli to: burmistrz Witold Słomka, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Pawłowski i Dariusz Tylek. Ze strony Inicjatywy Obywatelskiej: Katarzyna Mroczek, sekretarz Stowarzyszenia Maciej Podsiadło i prezes Stowarzyszenia Rafał Stadnik.
Na wstępie wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z aktywnego udziału mieszkańców w konsultacjach, dzięki którym Stara Szkoła ocaleje i będzie służyć Wrząsowiczanom, zgodnie z ich wyborem. Będzie to potwierdzone przez podjęcie uchwały o cofnięciu poprzedniej uchwały (z roku 2013) mówiącej o wyburzeniu tego budynku. Taka uchwała powinna być przegłosowana jak najszybciej. Pan Przewodniczący podał termin jednej z powakacyjnych sesji jako możliwy do przeprowadzenia takiego głosowania. Niestety brak takiej uchwały blokuje podejmowanie kolejnych kroków związanych z oddaniem obiektu w dzierżawę Stowarzyszeniu, celem jego remontu i przekazania mieszkańcom w użytkowanie.
Oczywiście, jako Stowarzyszenie, apelowaliśmy o przyśpieszenie prac, bo przed zimą konieczny jest remont dachu. Mamy nadzieję, że uda się przeprowadzić procedurę formalną, aby zacząć prace na tym obiekcie. Tym bardziej, że przed końcem roku, ogłoszone mają być nabory wniosków w programach, pozwalających Stowarzyszeniu pozyskać środki unijne na remont budynku.
W związku z okresem wakacyjnym, władze gminy zaproponowały kolejne spotkanie w miesiącu sierpniu lub po wakacjach. Będzie to spotkanie z Radą Miejską, poświęcone przedstawieniu propozycji Stowarzyszenia na prace remontowe i zagospodarowanie terenu wokół Starej Szkoły. Wierzymy, że po tym spotkaniu kolejne kroki będą już formalnością i podjęte zostaną szybko.
Prosimy mieszkańców o włączenie się w dalsze prace nad projektem zagospodarowania budynku szkoły, który przedstawimy na Radzie Miejskiej.
Zgodnie z naszą propozycją z konsultacji, czekamy na Wasze kolejne pomysły, które chcemy zawrzeć w tym opracowaniu. W najbliższym czasie zorganizujemy spotkania, na których można będzie podzielić się takimi pomysłami – może jakaś genialna idea nie padła jeszcze publicznie.

Póki co, zapraszamy do dyskusji na facebooku.