:: Rok2018 ::

Projekt historyczny - Droga do Niepodległości

V Bieg o rogatywkę rotmistrza Witolda Pileckiego

Sprzątanie Wrząsowic 2018:: Rok2017 ::

99 rocznica odzyskania Niepodległości

Projekt ekologiczny "Ochrona płazów"

IV Bieg o rogatywkę rotmistrza Witolda Pileckiego

Sprzątanie Wrząsowic 2017:: Rok2016 ::

Projekt ekelogiczny "Las wokół nas"

III Bieg o rogatywkę rotmistrza Witolda Pileckiego

Sprzątanie Wrząsowic 2016:: Rok2015 ::

Spotkania z Historią - pokaz filmu "Pilecki" i spotkanie z twórcami

Projekt ekologiczny "Kropla wody"

Bieg o rogatywkę rotmistrza Witolda Pileckiego -II Edycja

Sprzątanie Wrząsowic 2015:: Rok 2014 ::

Projekt ekologiczny "Skrzydlaty Świat"

Patronatnad projektem FIO "Wiem jak pomagam"

Patronat nad projektem FIO "Spotkania z Historią"

Bieg o rogatywkę rotmistrza Witolda Pileckiego

Sprzątanie Wrząsowic 2014

Renowacja Dworskiej Kapliczki wraz z wydaniem publikacji o kapliczkach z terenu Wrząsowic i okolic:: Rok 2013 ::

Konkurs"Zielony Świat"

Wrzosowisko 2013

Propozycja zmian w statucie gminy, umożliwiających składanie projektów uchwał przez mieszkańców

Propozycja ocalenia budynku Starej Szkoły we Wrząsowicach (Projekt Stara Szkoła)

Podpisanie umowy na realizację Małego Projektu: „Renowacja zabytkowej kapliczki na terenie parku dworskiego wraz z wydaniem publikacji dotyczącej wrząsowickich kapliczek”.

Sprzątanie Wrząsowic 2013

Projekcja filmu „Miłość” w ramach projektu „Polska Światłoczuła”, spotkanie autorskie z Julią Kijowską, odtwórczynią roli głównej

Spotkanie historyczne poświęcone "Żołnierzom Wyklętym":: Rok 2012 ::

Wrzosowisko - wypożyczenie sprzętu

Wrzosowisko

Święto 2 i 3 Maja.

Sprzątanie Wrząsowic 2012:: Rok 2011 ::

Akcja "Problem pachnący inaczej".

Geoportal gminny - zrealizowany przy udziale Stowarzyszenia.

Wiosenna akcja "Sprzątanie Wrząsowic" 2011