Wrzosowisko - podsumowanieStowarzyszenie „ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC” zrealizowało Mały projekt pt. „WRZOSOWISKO – promocja miejscowości, organizacja cyklu wydarzeń kulturalno – integracyjnych oraz udostępnienie urządzeń i sprzętu mieszkańcom Wrząsowic”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wartość zrealizowanego projektu: 15 575,30 zł

Kwota dotacji: 10 844,79 zł


Celem realizacji projektu jest: „promocja miejscowości, podniesienie jakości życia społeczności lokalnej i aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu wydarzeń kulturalno – integracyjnych, udostępnienie urządzeń i sprzętu oraz utworzenie rabaty wrzosowej”.

Pierwsza edycja WRZOSOWISKA odbyła się w dniu 29 września 2012 roku. W ramach jej realizacji wykonano następujące zadania:

 1. Opracowanie i wydanie książki „Rzecz o Wrząsowicach” wraz z pamiątkową pocztówką.

 2. Wykonanie pamiątkowego medalu „Złoty Wrzos” w oparciu o własny projekt.

 3. Zakup kompletu 10 stołów wraz z ławkami dla potrzeb imprez plenerowych.

 4. Zakup grilla gazowego .

 5. Wykonanie rabat wrzosowych na terenie placu przyszkolnego.

 6. Druk i dystrybucja zaproszeń dla mieszkańców Wrząsowic.

 7. Wynajem sprzętu nagłaśniającego imprezę plenerową „Wrzosowisko 2012”.

 8. Przygotowanie bufetu w trakcie imprezy.

 9. Przeprowadzenie licznych zabaw i konkursów dla dzieci i mieszkańców.

 10. Dystrybucja książki wśród przybyłych gości.

 11. Wręczenie medali zasłużonym mieszkańcom Wrząsowic.

 12. Wspólne sadzenie wrzosów na przygotowanych rabatach.

 13. Występy dzieci szkolnych.

 14. Występy muzyczne mieszkańców Wrząsowic.

 15. Przygotowanie i prezentacja „Izby historycznej” w trakcie trwania imprezy.

Spotkanie zgromadziło ponad dwustu mieszkańców Wrząsowic i okolicznych miejscowości, którzy są głównymi beneficjentami tego projektu. Zakupiony sprzęt będzie nieodpłatnie udostępniany zainteresowanym mieszkańcom. Już podczas imprezy rozdystrybuowana została część wydawnictw zrealizowanych w ramach projektu.

Sama zaś impreza przebiegała w formie spotkania, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych mieszkańców. To właśnie dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, zabaw i konkursów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja wspólnego sadzenie wrzosów – efektem jest wrzosowisko wykonane na terenie szkolnym. Miejsce nawiązujące charakterem do historii wsi i wrzosów – jej symbolu.

Poza wspomnianymi atrakcjami, w trakcie imprezy, mogliśmy podziwiać eksponaty w „izbie historycznej” zlokalizowanej w jednej z sali szkolnych. Wystawa obejmowała głównie przedmioty użytkowe sprzed lat, ale nie zabrakło też wiekowych książek i zabawek dla najmłodszych.

Zrealizowane prace, których finałem była ta impreza plenerowa z pewnością są świetną formą promocji Wrząsowic. Wydawnictwo „Rzecz o Wrząsowicach” jest najobszerniejszą obecnie publikacją na temat naszej wsi, a wręczony medal był powodem do dumy dla odznaczonych osób.

Prace przygotowawcze i sama impreza mocno zaktywizowały i zintegrowały mieszkańców. Przy jej realizacji procowało wielu członków Stowarzyszenia, nauczyciele i rodzice z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej we Wrząsowicach.

Widocznym zaś znakiem, który pozostał w krajobrazie Wrząsowic są rabaty zasadzone wspólnie z uczniami i uczestnikami Wrzosowiska.


Zapraszamy do galerii, gdzie obejrzeć można zdjęcia z wydarzenia.


Więcej o publikacji Rzecz o Wrząsowicach