Jako mieszkańcy gminy i członkowie stowarzyszenia „ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC”, we współpracy z Urzędem MiG Świątniki Górne, przedstawiamy pomysł na akcję społeczną skierowaną do mieszkańców całej Naszej Gminy. Akcja ma na celu rozwiązanie narasta jącego problemu , jakim jest odprowadzenie ścieków. Nie jest tajemnicą, że skala tego problemu jest duża i nie da się go już bagatelizować.

Nasza Gmina skanalizowana jest bowiem w niewielkim stopniu i przeważająca większość mieszkańców zdana jest na korzystanie z przydomowych szamb. W związku z wieloletnimi, ale niespełnionymi obietnicami o budowie systemu kanalizacyjnego na terenie gminy, tylko niewielka część mieszkańców zdecydowała się na inwestycję w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Posiadanie zaś szamb wiąże się z koniecznością wywozu ścieków, co często stanowi spore obciążenie finansowe dlawielu budżetów domowych. W związku z taką sytuacją, jesteś my świadomi, że część nieczystości nie jest wywożona do oczyszczalni - trafiają one do rowów, zatruwając wody gruntowe, są wylewane do rzek, a nawet na ulice.

Nie jest to problem jedynie estetycznym. Wylewane „na dziko” ścieki stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także poważne obciążenie dla środowiska. Przed kilkoma miesiącami głośna była sprawa masowych zatruć bakterią e coli w niektórych państwach Zachodniej Europy. Były to te same bakterie, które występują w naszych ściekach. Te same, które płyną wzdłuż naszych dróg i te same po których chodzą nasze dzieci w drodze do szkoły. Jest to bardzo ważny i aktualny problem, którego nie możemy przez następne lata „zamiatać pod dywan”. Zdajemy sobie sprawę z tego, żebudowa kanalizacji to zadanie, którego realizacja w Naszej Gminie potrwa wiele lat. Koszt budowy kanalizacji przerasta obecne możliwości finansowe samej gminy, a czasy dopłat unijnych do tego typu inwestycji raczej już minęły. Tym bardziej, koniecznym wydaje się, aby rozpocząć szeroką dyskusję wśród mieszkańców i władzGminy o realnych sposobach poprawy tej sytuacji. Jest nas coraz więcej, a co za tym idzie problem również narasta.

Do naszej inicjatywy pragniemy zaprosić, jako partnerów, wszystkie szkoły i organizacje pozarządowe z terenu Naszej Gminy. Chcielibyśmy, aby instytucje te włączyły się do naszej akcji mającej na celu uświadomienie mieszkańcom szkodliwości wypuszczania ścieków i sposobów na poprawę tej sytuacji. Zapraszamy również do współpracy wszystkich, którzy chcieliby się do niej włączyć. Będziemy się starali, aby pokazać mieszkańcom alternatywne sposoby radzenia sobie z odprowadzeniem nieczystości bytowych. Chcemy, wraz z władzami Gminy, doradzać i pomagać przyszłym mieszkańcom właściwie planować ich inwestycje budowlane i związaną z nimi gospodarkę ściekową. Nasząakcję organizujemy przede wszystkim w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców i przyszłych pokoleń. Nie wszyscy bowiem, zdajemy sobie sprawę z tego jak poważne konsekwencje powoduje nielegalne wylewanie ścieków.