Renowacja dworskiej kapliczki zakończona


 

Stowarzyszenie „Zielone Światło dla Wrząsowic” zrealizowało kolejny, mały projekt. Zadanie pod nazwą „Renowacja zabytkowej kapliczki na terenie parku dworskiego wraz z wydaniem publikacji dotyczącej wrząsowickich kapliczek” właśnie zostało zakończone.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioskowana kwota dotacji: 17 537,00 zł


Celem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie świadomości o wartościach tego dziedzictwa na terenie Wrząsowic. Głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu była renowacja zabytkowej, kamiennej kapliczki Matki Boskiej zlokalizowanej na terenie parku dworskiego we Wrząsowicach.

Renowacja kaapliczki wykonana została przez profesjonalną Pracownie Konserwatorską wraz z pełna dokumentacją wykonanych prac.

Równocześnie z pracami konserwatorskimi członkowie Stowarzyszenia realizowali zadanie opracowania i przygotowania do druku publikacji poświęconej wrząsowickim kapliczkom. W ramach tego zadania przeprowadzony został wywiad mający na celu zebranie informacji zarówno o starych jak i współczesnych kapliczkach z terenu Wrząsowic i najbliższych okolic. W ramach wolontariatu wykonana została również dokumentacja fotograficzna i przygotowana do druku wersja publikacji . Książka zawiera fotografie i uzyskane informacje na temat wszystkich kapliczek, obrazów i krzyży przydrożnych z Wrząsowic. Sam druk zlecony został drukarni offsetowej i wykonany w założonej ilości – 400 sztuk.

Publikacja dostępna będzie przy okazji imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. Można również zgłaszać zapotrzebowanie na nią poprzez mail: info@wrzasowice.info

 

Więcej zdjęć kapliczki w galeri.