PROJEKT STARA SZKOŁA


 

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili na Sesji Rady Miejskiej pomysł ocalenia budynku Starej Szkoły.

Rada Miejska wysłuchała naszego stanowiska i po dyskusji skierowała je do dalszych prac. Jako Stowarzyszenie lub mieszkańcy nie mamy, w obecnym Statucie Gminy, prawa do inicjatywy uchwałodawczej. Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne, zaproponował więc, aby Rada po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, spotkała się ponownie za około dwa tygodnie, w celu podjęcia decyzji odnośnie inicjatywy. Czekamy więc na decyzję Rady.

Poniżej prezentujemy treść dokumentu, który był podstawą naszego stanowiska na Sesji Rady. W związku z tym, że narosło wiele niedomówień na temat naszej akcji ratowania budynku Starej Szkoły, prosimy wszystkich o zapoznanie się z naszym oficjalnym stanowiskiem.

Wszystkich zainteresowanych dokumentem i samą akcją, zapraszamy na spotkania Stowarzyszenia do Klubu Młodzieżowego we wtorki, o godzinie 20tej. Będzie możliwość zapoznanie się z propozycjami i podyskutowania o nich i wparcia tej Społecznej Inicjatywy.