Wypożyczenie sprzętu


 

Sprzęt zakupiony w ramach projektu jest dostępny nieodpłatnie dla mieszkańców i organizacji z Wrząsowic. Wypożyczyć można:

 1. Cztery komplety stołów z ławkami z oparciem.

 2. Sześć kompletów stołów z ławkami bez oparcia.

 3. Duży grill gazowy - uwaga: nie wypożyczamy butli gazowych.

Rezerwacje na ten sprzęt należy zgłaszać mailowo (info@wrzasowice.info) lub telefonicznie (513 107 054). Informacje o rezerwacji widoczne będą w zakładce „KALENDARZ”.

Warunki wypożyczenia określa REGULAMIN:

 1. Klient nie ponosi kosztów z tytułu użyczenia sprzętu, wypożyczenie jest bezpłatne.

 2. Okres wypożyczenia jednorazowego to maksymalnie trzy dni kalendarzowe.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za sprzęt w okresie, kiedy jest jego użytkownikiem.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu.

 5. Za wypożyczany sprzęt nie jest pobierana kaucja.

 6. Formą zabezpieczenia sprzętu jest dokument okazany podczas wypożyczenia.

 7. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i terminie ustalonym ze Stowarzyszeniem.

 8. Transport sprzętu leży po stronie klienta.

 9. Sprzęt zostanie zwrócony do siedziby Stowarzyszenia lub przekazany kolejnemu klientowi, po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem.

 10. Klient nie może przekazać wypożyczonego sprzętu osobom trzecim.

ZAKUP SPRZĘTU PODLEGAJĄCEMU WYPOŻYCZENIU ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007-2013.


Zarząd Stowarzyszenia.